فهرست الفبايي - فارسي (تعداد: 20431)

فهرست صفحه اي محتوا - فارسي(تعداد: 20431)

فهرست الفبايي - انگليسي(تعداد: 508)

فهرست صفحه اي محتوا - انگليسي(تعداد: 508)

 

پايگاه اطلاعات علمي (جهاد دانشگاهي) Scientific Informaition Database

  نام پايگاه:

www.SID.ir

  آدرس اينترنتي:

مقاله – نشريات علمي – پژوهشي

  محتواي پايگاه:

علمي - پژوهشي

  نوع کاربري:

چند زبانه-فارسي-انگليسي

  زبان:

  مدير يا صاحب سايت:

مرکز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

  وابسته:

ايران

  کشور:

787 MB

  حجم سايت:

مرکز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي تحت نظارت شوراي علمي ، خدمات خود را از طريق پايگاه اينترنتي www.SID.ir به عنوان بانک اطلاعات علمي کشور ارائه مي‌کند. خدمات عمده پايگاه SID عبارتند از : · جستجو و ارائه چکيده مقالات نشريات علمي پژوهشي کشور · دسترسي به متن کامل (Full Text) مقالات · معرفي و ارائه مقالات نشريات ايراني نمايه شده در ISI · دسترسي به مجموعه مقالات محققان ايراني چاپ شده در نشريات بين المللي · سرويس گزارش­هاي استنادي نشريات علمي – پژوهشي کشور (JCR) از طريق شاخص تاثير (Impact Factor) و شاخص آني (Immediacy Index) · معرفي نشريات و نويسندگان مقالات پر استناد · سرويس ارسال الکترونيکي مقالات (Online Submission) و رهگيري پيشرفت کار توسط نويسندگان فهرست موضوعي نشريات: پزشکي(90 نشريه)- علوم انساني(76 نشريه)- علوم پايه(19 نشريه) – فني و مهندسي(29 نشريه) – کشاورزي(36 نشريه) – هنر و معماري (3 نشريه)– پايگاه هاي منتخب. دسترسي به بيش از 116542 خلاصه مقاله و 26841 متن کامل

 توضيح محتوا: