" سايت هاي چندزبانه "

 

 

در اين مجموعه محتواي5  سايت از سايت هاي چند زبانه به شرح زير فهرست شده است:

 

اداره كل آموزش فني و حرفه اي اصفهان

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران

کتابخانه ديجيتالي ديد

مجمع تشخيص مصلحت