فهرست الفبائي -فارسي(تعداد: 464)

فهرست صفحه اي -فارسي(تعداد: 464)

فهرست كامل -فارسي(تعداد: 464)

 

حقوق

  نام پايگاه:

www.hoghoogh.online

  آدرس اينترنتي:

معرفي تارنماي حقوق – آموزش و مشاوره و انجام تحقيقات حقوقي

  محتواي پايگاه:

حقوقي

  نوع کاربري:

فارسي

  زبان:

علي حاجي پور

  مدير يا صاحب سايت:

-

  وابسته:

ايران

  کشور:

106MB

  حجم سايت:

آموزش حقوق و دادن مشاوره – اطلاع رساني حقوقي - نقد قوانين و مقررات از قانون اساسي گرفته تا جزيي ترين بخشنامه ها – نقد نظريات نهاد ها يا اشخاصي که به هر مناسبت يا بي هر مناسبتي در خصوص قانون يا مقرراتي اظهار نظر مي کنند – نقد آراي محاکم گوناگون – انجام و انتشار تحقيقات حقوقي – قوانين و مقررات – کتابخانه و دانشکده- مقالات نوشته هاي حقوقي – آيين دادرسي و داوري- آزمون هاي حقوقي – اطلاع رساني – جستجو و پژوهش – حقوق کيفري و بزه شناسي – حقوق ايران باستان – حقوق بين الملل – حقوق بشر – حقوق خصوصي – حقوق عمومي - حقوقدان

 توضيح محتوا: