فهرست الفبائي -فارسي(تعداد: 12429)

فهرست صفحه اي -فارسي(تعداد: 12429)

فهرست كامل -فارسي(تعداد: 12429)

 

مگيران (بانک اطلاعات نشريات کشور)

  نام پايگاه:

www.magiran.com

  آدرس اينترنتي:

بانک اطلاعات نشريات کشور،مجلات ايراني، 1200 مجله و نشريه Iranian magazines, Iranian journals

  محتواي پايگاه:

اطلاع رساني - پژوهشي

  نوع کاربري:

فارسي

  زبان:

طرح و توسعه از شركت نرم‌ افزاري آفتاب

  مدير يا صاحب سايت:

بانک اطلاعات نشريات کشور (اين سايت کاملا مستقل و خصوصي است و به هيچ اداره، سازمان، نهاد و شرکت دولتي و غيردولتي وابسته نيست)

  وابسته:

ايران

  کشور:

16 GB

  حجم سايت:

بانک اطلاعات نشريات کشور،مجلات ايراني، 1200 مجله و نشريه Iranian magazines, Iranian journals- يك مرجع كارآمد از نشريات كشور در اينترنت به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان و معرفي عناوين متنوع و بعضا مهجور. موضوع نشريات عبارت است از: نشريات علمي مصوب – ادبيات – علوم پايه – هنر – علوم اسلامي – فني و مهندسي – علوم انساني – مديريت – صنايع – تجارت و اقتصاد – بهداشت و درمان – کشاورزي – ورزش و سرگرمي - کامپيوتر و اينترنت

 توضيح محتوا: