فهرست محتوا -فارسي(تعداد: 63)

فهرست محتوا _ زبانهاي مختلف(تعداد: 4)

 

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

  نام پايگاه:

farsi/main/main.htm

  آدرس اينترنتي:

زندگي نامه و آثار امام خميني (ره) به همراه

  محتواي پايگاه:

فرهنگي – مذهبي - سياسي

  نوع کاربري:

فارسي -ز بان هاي مختلف

  زبان:

موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (س)

  مدير يا صاحب سايت:

  وابسته:

ايران

  کشور:

62.2 MB (65,265,664 bytes)

  حجم سايت:

اين سايت به ارائه آثار امام خميني پرداخته (صحيفه امام- تاليفات – زندگينامه- اشعار – عکس – فيلم- خاطرات امام- عکس هاي مرقد امام ) (توجه براي ديدن برخي صفحات بايد فونت aalf.ttf را دانلود نمود و نصب نمود

 توضيح محتوا: