فهرست صفحه اي - فارسي (تعداد: 177)

فهرست كامل محتوا- فارسي(تعداد: 177)

فهرست كامل محتوا-انگليسي(تعداد: 1)

فهرست كامل محتوا-زبانهاي مختلف(تعداد: 1)

 

پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله ميزا جواد تبريزي

  نام پايگاه:

www.farsi.tabrizi.org

  آدرس اينترنتي:

اطلاعات پيرامون زندگي نامه حضرت آيت الله ميرزا جواد تبريزي و مجموعه استفتائات و دروس ايشان

  محتواي پايگاه:

مذهبي، احکام پيرامون استفتائات و دروس آيت الله ميرزا جواد تبريزي

  نوع کاربري:

فارسي

  زبان:

آيت الله العظمى ميرزا جواد تبريزى

  مدير يا صاحب سايت:

دفتر آيت الله العظمى ميرزا جواد تبريزى (مد ظله)

  وابسته:

ايران

  کشور:

630,480,896 bytes

  حجم سايت:

اطلاعات موجود در سايت به شرح ذيل مي باشد: 1- زندگينامه 2- تاليفات 3- استفتائات 4- بيانات 5- رد شبهات 6- احکام جديد حضرت آيت الله ميرزا جواد تبريزي

 توضيح محتوا: