فهرست الفبايي بانك صوت و تصوير-بخش مالتي مديا جدا شده از پايگاه ها-صوتي(تعداد: 1913)

آ
1

ا
68

ب
3

پ
11

ت
20

ج
4

چ
11

ح
13

خ
6

د
162

ر
5

ز
23

س
708

ش
18

ص
1

ط
2

ع
6

ف
3

ق
569

ك
1

گ
73

ل
1

م
174

ن
8

و
4

ه
14

ي
4