راهنما

  1. براي مشاهده ي بهتر صفحات كتابخانه، مرورگر پيشنهادي Firefox مي باشد. در صورت استفاده از مرورگر Internet Explorer ، از نسخه ي 7 و يا بالاتر استفاده شود, به صفحه نرم افزار هاي مورد نياز مراجعه نماييد.

  2. كتابهاي اين كتابخانه الكترونيكي با فرمتpdf  ارائه شده اند ، لذا براي مشاهده ي آنها نياز به نرم افزار Adobe Acrobat Reader دارد، در صورتي كه اين نرم افزار روي سيستم شما نصب نيست به بخش نرم افزار هاي مورد نياز مراجعه نموده و آن را نصب نمائيد.

  3. براي استفاده از محتواي كتابخانه وارد صفحه اصلي شده، سپس از 22 عنوان موجود ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب كرده و براي باز كردن كتاب مورد نظر به يكي از دو روش زير عمل كنيد:

         1: مي توان با استفاده از نقشه ي (map) موجود در سمت چپ صفحه، مستقيما روي نام كتاب كليك كرد.

         2: مي توان از منوي سمت راست كتاب مورد نظر را انتخاب نمود.

 

 

توجه: پس از باز شدن شناسه ي كتاب ، براي مشاهده محتواي آن روي گزينه "دانلود كتاب" كليك كنيد.( مطابق شكل)