آلبوم عكس: علائم و نشانه ها. علامت هاي اجراي صوت و تصوير